środa, 25 maja 2016

Budowa plotki PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych przypadków.

Projekotwanie plot z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Balaski plastikowe na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do budowy ploty z plastiku na plot i furtę ze sztachet wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenia plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane sztachetki plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz